Členské příspěvky


Členské příspěvky se hradí na kalendářní rok. 

Při přechodu z kategorie U9 do U11 rozdělte platbu prosím po 1/2 roce.

Za druhého sourozence platíte pouze 50% z částky.