Členské příspěvky


Členské příspěvky se hradí na soutěžní rok (červenec 2022 - červen 2023). 

  ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY (2022 - 2023)

Vážení rodiče,

velice si vážíme Vaší podpory a rozhodnutí svěřit Vaše potomky do rukou našich trenérů.

Roční členské příspěvky dle jednotlivých kategorií( hradí se vždy na soutěžní ročník):

U7 - předpřípravka 2.000,-Kč/rok

U9 - mladší přípravka 3.000,-Kč/rok

U11 - starší přípravka 3.500,-Kč/rok

U13 - mladší žáci 3.500,-Kč/rok

U15 - starší žáci 3.500,-Kč/rok

U17 - mladší dorost 3.500,-Kč/rok

Příspěvky jsou splatné ve dvou splátkách s následujícími termíny úhrady:

  • Splátka do 31.10.2022
  • Splátka do 31.3.2023

Příspěvky prosím zasílejte na náš klubový účet číslo 107-8674540237/0100,

variabilní symbol rok narození dítěte, do textu jméno a příjmení.

V případě sourozenců v klubu se hradí 50% částky

Potvrzení pro pojišťovnu

Pokud vyžadujete potvrzení, abyste získali příspěvek od VZP, po zaplacení informujte sekretáře Michala Mrkáčka (737 804 264; mrky8@seznam.cz). Následně Vám bude zasláno potvrzení na e-mail. Po uhrazení se dostavíte na VZP s tímto potvrzením a výpisem z účtu potvrzujícím tuto platbu.

Se sportovním pozdravem

Výbor FK Turnov z.s.