Členské příspěvky


Členské příspěvky se hradí na soutěžní rok (červenec 2022 - červen 2023). 

 Částku můžete rozdělit na 2 splátky. Pokud potřebujete potvrzení pro pojišťovnu informujte svého trenéra a vystavíme vám fakturu.

Za druhého sourozence platíte pouze 50% z částky.

Prosíme o uhrazení do konce září.