Členské příspěvky


 

  ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY (2023 - 2024)

 

Vážení rodiče,

velice si vážíme Vaší podpory a rozhodnutí svěřit Vaše děti do rukou našich trenérů.

Příspěvky se hradí se vždy na soutěžní ročník tj. červenec 2023 - červen 2024


Roční členské příspěvky dle jednotlivých kategorií

 U7 - předpřípravka 2.000,-Kč/rok

U9 - mladší přípravka 3.500,-Kč/rok

U11 - starší přípravka 5.000,-Kč/rok

U13 - mladší žáci 5.000,-Kč/rok

U15 - starší žáci 5.000,-Kč/rok

U17 - mladší dorost 5.000,-Kč/rok

U19 - starší dorost 5.000,-Kč/rok


Příspěvky jsou splatné v jedné splátce s termínem úhrady do konce října 2023.

  •  

Příspěvky prosím zasílejte na náš klubový účet číslo 107-8674540237/0100,

variabilní symbol: rok narození dítěte 

do textu: jméno a příjmení dítěte


V případě sourozenců v klubu se hradí na druhé dítě 50% částky.  


Potvrzení pro pojišťovnu

Pokud vyžadujete potvrzení, abyste získali příspěvek od VZP, po zaplacení informujte sekretáře Michala Mrkáčka (737 804 264; mrky8@seznam.cz). Následně Vám bude zasláno potvrzení na e-mail. Po uhrazení se dostavíte na VZP s tímto potvrzením a výpisem z účtu potvrzujícím tuto platbu. Pokud budete platit za více dětí, pošlete každou platbu zvlášť. Pojišťovna vyžaduje uvedení rodného čísla dítěte.

Se sportovním pozdravem

Výbor FK Turnov z.s.