TZ Tribuny - zhodnocení stávajícího stavu

09.05.2022

Zhodnocení stávajícího stavu a pohled na objekt v širším kontextu
v rámci přípravy rekonstrukce nebo odstranění objektu.